Teknologi

Soundots™ Technology
Alla Soundots produkter kommunicerar genom hålen som sitter ovanpå, under samt på höger och vänster sida om högtalaren. Soundots Technology gör det möjligt att föra över upp till 192 kHz / 24 bitars ljud mellan alla enheter som rör vid varandra – helt sladdlöst. Informationen passas sen vidare till vår MCU där AiFi®-teknologin tar hand om den och skickar ut ny data till andra enheter. Ljudet överförs till vår DSP som bland annat applicerar Sound Dimension®-teknologin.

AiFi® Technology
Alla Soundots-produkter är utrustade med vår patenterade artificiella intelligens AiFi® Technology. Teknologin gör bland annat att enheterna är medvetna om hur många de är som samarbetar, var de själva står i stacken och vilken uppgift de har. På så sätt optimeras ljudbilden efter högtalarkonfigurationen.

Mjukvaran i en Soundots-produkt sköts av en 100 Mhz 32-bit floating point Central Processing Unit (CPU). Du uppdaterar enkelt till den senaste versionen av mjukvaran med vår app eller genom att docka ihop din högtalare tillsammans med en redan uppdaterad enhet. Uppdateringen sker då snabbt och helt automatiskt.

AiFi®-teknologin skickar information om hur ljudet ska spelas, baserat på den aktuella högtalarkonfigurationen, till enhetens digitala signal-processor (DSP). En ensam Soundots-högtalare spelar i stereo men när högtalarna ställs jämte varandra i jämna antal dirigerar AiFi®-teknologin ut höger och vänster ljudkanal till respektive sida. Horisontellt placerade enheter i ojämna antal ger ett kraftfullt soundbar-läge. 

Genom att stapla högtalarna vertikalt får du ut större sammanhängande yta vilket ger bättre akustisk koppling, kraftigare bas och ökad klarhet i ljudet.

Sound Dimension®  Technology
Sound Dimension®-teknologin sköts av Soundots-enhetens DSP från Analog Devices®. DSPn genomför alla signalberäkningar i sann 32-bits-miljö för att säkra en kristallklar och ren ljudkvalitet.

Vi har givit teknologin dess namn utifrån att den återställer tre dimensioner av ljud; den tonala, den dynamiska och den spatiala dimensionen.

Den huvudsakliga uppgiften är att hantera den tonala dimensionen; eller balansen mellan ljudets olika delar som bas, mellanregister och diskant. Dessa anpassas till örats känslighet för att se till att ljudåtergivningen upplevs som homogen.

Den dynamiska dimensionen maximerar basåtergivningen. I Soundots används samma högtalarelement som återger alla delar av ljudet även för den lägsta basen. Detta sker genom en pneumatisk koppling med våra passiva radiatorer - som leder till ett infralågt avstämt system med resonans långt mycket lägre än det som vanligtvis är fysiskt möjligt att åstadkomma i de här dimensionerna. Alltsammans förpackat i en helt unikt kompakt och balanserad lådkonstruktion.

Den spatiala dimensionen simulerar en ljudbild med stor bredd från högtalare som sitter tätt intill varandra. Ljudupplevelsen kan till och med bli densamma som i en biograf där ljudet omsluter åskådaren och lyfter det som utspelar sig på skärmen. Allt detta gör att storleken på högtalarna upplevs som betydligt större än vad som är fallet i verkligheten.

Vi är extremt stolta över Sound Dimension®-teknologin. Det är den som möjliggör en ljudbild där minsta nyans kommer fram - och som vida överstiger vad som är möjligt i en så kompakt designad produkt.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.